ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

Καλοήθεις παθήσεις

Οι καλοήθεις παθήσεις μπορούν να είναι:

Ινοαδένωμα

Το ινοαδένωμα είναι πάντα ένας καλοήθης όγκος. Δεν εξελίσσεται ποτέ σε καρκίνο. Είναι ένα  μόρφωμα ψηλαφητό, ευκίνητο.  Ανευρίσκεται αρκετά συχνά  είτε με την αυτοψηλάφηση είτε τυχαία. Ινοαδενώματα  μικρότερα από 2 εκατοστά χρήζουν στενής παρακολούθησης .Εάν δεν παρουσιάζουν αλλαγές στο  μέγεθος,στο σχήμα και στη  υφή τους τότε σταματάμε την στενή παρακολούθηση και η γυναίκα ακολουθεί τον καθιερωμένο ετήσιο έλεγχο της. Τα ινοαδενώματα που έχουν μέγεθος κοντά στα  2 εκ αφαιρούνται. Τα ινοαδενώματα  σε νεαρές  γυναίκες  που έχουν μεγάλο μέγεθος τα ελέγχουμε με βιοψία  για να αποκλείσουμε τον  φυλλοειδή όγκο.

Κύστη

Λίπωμα

Φυλλοειδής όγκος

Θήλωμα

Φλεγμονή-Απόστημα

Ινοκυστική μαστοπάθεια

Γαλακτοφορεκτασία

Μασταλγία

Μαστίτιδα

Γαλακτοκήλη

Αδενολίπωμα