Ψηφιακή Μαστογραφία

​Η  μαστογραφία είναι ιδιαίτερα σημαντική και έχει πρωταγωνιστικό  ρόλο-κλειδί στην έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού σε αρχικά στάδια, καθώς μπορεί να διαπιστώσει την ύπαρξη του 1-3 χρόνια νωρίτερα από την εκδήλωση κλινικών συμπτωμάτων.

Η πρώτη μαστογραφία αναφοράς πρέπει να γίνεται στα 35 έτη. Στη συνέχεια, η επόμενη διενεργείται στα 40(εκτός αν ο γιατρός σας συστήσει κάτι διαφορετικό ανάλογα τις ενδείξεις). Μετά τα 40 έτη, η μαστογραφία πρέπει να επαναλαμβάνεται ετησίως.

Η ψηφιακή μαστογραφία   πλεονεκτεί σημαντικά από τη αναλογική, διότι:

Η δυνατότητα ρύθμισης της ποιότητας της εικόνας μέσω της χρήσης Η/Υ αυξάνει σημαντικά τη δυνατότητα ανίχνευσης μικρών όγκων για όλες τις γυναίκες, ειδικότερα, όμως, για γυναίκες με μαστούς αυξημένης πυκνότητας (ινοκυστικούς) γυναίκες κάτω των 50 ετών και γυναίκες προ ή περί εμμηνοπαυσιακές.

Μειώνεται η δόση της ακτινοβολίας κατά 25-30% σε σχέση με τη αναλογική μαστογραφία.

Αποφεύγονται οι συμπληρωματικές λήψεις μαστογραφιών, είτε για τη διόρθωση της εικόνας είτε για τη μεγέθυνση ύποπτων σημείων. Όλα αυτά επιτυγχάνονται στον Η/Υ από τη προϋπάρχουσα εικόνα. Έτσι, η μείωση της δόσης που επιτυγχάνεται είναι ακόμη μεγαλύτερη.

Παρέχεται σημαντική δυνατότητα ανίχνευσης μικροαποτιτανώσεων που μπορεί να υποκρύπτουν πρώιμο καρκίνο.

Μειώνεται ο χρόνος εξέτασης

Άμεσος έλεγχος των εικόνων από τον ιατρό.

Η εικόνα που λαμβάνεται είναι ηλεκτρονική μέσω ειδικών συστημάτων προωθείται σε Η/Υ. Έτσι,:

μπορεί να αρχειοθετηθεί,

να δοθεί στην εξεταζόμενη σε CD,

να επανεκτυπωθεί,

να αποσταλεί για δεύτερη γνώμη,

να συγκριθεί με μελλοντικές εικόνες.