Χρήστος Λούμπιας

Ως Χειρουργός μαστού και πανώ από όλα ως άνθρωπος φροντίζω και επιδιώκω

τη σωστή επικοινωνία με τις ασθενείς μου.

Σκοπός και στόχος είναι η ενίσχυση του ηθικού τους……..ΓΙΑΤΙ

τον καρκίνο του μαστού και ξέρουμε και μπορούμε να τον αντιμετωπίσουμε

και να βγούμε ΝΙΚΗΤΕΣ.